ARKKITEHTITOIMISTO MARIA AILIO

TOIMISTO

LUTHER-KIRKKO

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry rakennutti uusgoottilaisen rukoushuoneen Fredrikinkadun varteen vuonna 1894 K.A.Wreden suunnitelmien mukaan. Vuonna 1931 Hilding Ekelund laati muutos- ja lisärakennussuunnitelman, jonka mukaan Wreden rukoushuone muutettiin Suomen ensimmäiseksi funkkis-tyyliseksi kirkoksi. Samalla osittain kirkon päälle Fredrikinkadun puolelle rakennettiin uusi kadunvarsisiipi. Sisällä kirkkoa pelkistettiin voimakkaasti: puiset lehterit, puupilarit ja puukatot purettiin ja korvattiin uusilla teräsbetonirakenteilla. Wreden suunnittelemasta kirkosta jäi näkyviin sisäänvedetty sisäänkäyntiportaali.

1980-luvulla huonoon kuntoon päässeen kiinteistön purkamista suunniteltiin. Kirkko päätettiin kuitenkin suojella ja Sley, jolla ei ollut resursseja kirkon kunnostamiseen, myi koko kiinteistön Sampolle. Vuoden 1993 kaavassa kirkko suojeltiin (kaavamääräys sr-1): kirkossa ei saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen tai sen julkisivujen arvoa tai tyyliä. Tontti sai kuitenkin lisärakennusoikeutta, jolloin kirkon päälle rakennettiin iv-konehuone, kerros toimistotilaa ja kattoterassi. Vanha sakasti purettiin ja kirkon päätyyn Lapinlahdenkadun puolelle rakennettiin laajennusosa. Sisäpiha katettiin. Luther-kirkon tilat muutettiin ravintolaksi. Vuodesta 1995 lähtien entisen kirkon tilassa toimi lukuisia eri ravintoloita, joista kukin vuorollaan turmeli kirkon sisätiloja.

Vuonna 2014 Sley ry päätti palata takaisin aikaisemmin omistamaansa kirkkoon ja alkoivat huomattavat kunnostustyöt tuhoutuneen kirkon palauttamiseksi kirkolliseksi toimintakeskukseksi. Keväällä 2014 lasinsirpaleen narskuivat jalkojen alla mustassa luolassa, nyt 15.5.2016 kirkko on saatu kunnostettuna jälleen avatuksi kirkolliseen käyttöön.

Olen toiminut projektissa pääsuunnittelijana koko suunnittelu- ja rakennusvaiheen ajan. Työni on sisältänyt kaiken kirkon korjauksen liittyvän arkkitehtisuunnittelun, kiinto- ja irtokalustesuunnitelmat, kirkolliset tekstiilit, yms. tarvittavat toteutussuunnitelmat.

Tila ennen remonttia
Tästä lähdettiin, viimeinen ravintola on poistunut
Kirkon työmaa
Kirkko työmaavaiheessa
Kirkkosali parvelta
Luther-kirkko valmiina, näkymä parvelta kirkkosaliin
Kirkkosali edestä
Näkymä kirkkosalista aulaan päin
Luther-kirkon aulakahvila
Kirkon aulakahvila
Luther-kirkon pieni kappeli
Yläkerran kappelitila ja Wreden lasimaalaukset

 

MARIA AILIO

PROJEKTIT

LUTHER-KIRKKO

TOIMITILAT

ASUMINEN

MUUT

 

YHTEYSTIEDOT

Luther-kirkko valmistumassa
ARKKITEHTITOIMISTO MARIA AILIO, HIIRALANTIE 15 A, 02160 ESPOO puh.040 7358211 maria.ailio@kolumbus.fi